pharevaas.co

O obci

Domů / O obci


Obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku.Ten odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu. První písemnou zmínku o existenci obce se podařilo nalézt ve Slovenském státním archivu v Bytči. Je psána ve formě svědecké výpovědi o hranicích mezi panstvím lednickým a brumovským, ze dne 9. září 1479. Tímto však není vyloučena ani dřívější možnost nějakého omezeného osídlení v době pobytu římských vojsk v Trenčíně.

Existuje domněnka, že již tenkrát byl průchod přes Lyský průsmyk hlídán z Příkrého vrchu nad průsmykem. Název obce jednoznačně vystihuje její strategický význam při plnění obranné funkce Moravy před nájezdy Tatarů a Turků. Že své jméno nosí Střelná oprávněně i mírových dobám podtrhuje skutečnost, že téměř na hranici se Slovenskou republikou je v plném provozu střelnice bývalé Zbrojovky Vsetín, mající i nyní velký strategický význam při zkoušení moderních zbraní. Poloha obce je strategická i z pohledu dopravy. Ještě donedávna zde fungoval jeden z nejvytíženějších hraničních přechodů se Slovenskou republikou a prochází zde i významný železniční tah na východ. Dominantou obce je kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté, jehož základní kámen byl položen v roce 1968. Raritou je, že jeden střešní okap odvádí povrchové vody do potoka ústícího do Váhu a voda z druhé strany střechy teče do Bečvy.
Po celý rok žije obec čilým kulturním životem. Za již tradiční lze považovat akce jako plesy občanských sdružení fungujících v obci, dětský karneval, fašank s voděním medvěda, košt slivovice,pletení korbáčů,slet čarodějnic, pouť, dožínky, mikulášská obchůzka atd.

Mezi nejvýznamnější památky v obci patřily dřevěné chalupy z nichž se jich dochovalo málo – dřevěná zvonice z roku 1727, chalupa č. p. 18 se stodolou, seníky. Původní zvon z dřevěné zvonice je umístěn ve věži kostela (1727).Přírodní památkou je památná lípa z konce 17.století.

Zajímavostí obce je železniční tunel z roku 1937 na trati Horní Lideč – Púchov. Tato trať byla nazvána „Tratí Československé vzájemnosti“.

Nejvyšší horou z jižní strany je Končitá (817 m. n. m.), přímo nad obcí ze severní strany se vypíná kopec Čubek (678 m. n. m.). Severní část obce leží na území CHKO Beskydy. Celá východní část obce sousedí se Slovenskou republikou.

Obecní symboly

Obec Střelná má svůj znak i prapor.Obojí symboly byly obci uděleny dne 1.12.1997 předsedou Parlamentu České republiky p. ing. Milošem Zemanem.

 

Znak - obec StřelnáZnak – ve stříbrném štítě černé rozložené křídlo, pery dolů,se zlatým perizoniem, vzhůru prostřelené modrým šípem s červeným opeřením a hrotem, provázeným modrými liliemi.

 

 

 

 

 

Prapor – list tvoří tři svislé pruhy, modrý,bílý a modrý v poměru 1:4:1.V bílém poli černé rozložené křídlo, pery dolů,se žlutým perizoniem, vzhůru prostřelené modrým šípem a černým opeřením a hrotem.Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

 

Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce Střelná

I když první písemná zpráva o existenci této pohraniční obce pochází až z roku 1479,její počátky sahají daleko hlouběji do minulosti. Předchůdcem osady byla tvrz /pevnost/,vybudovaná v průsmyku k ochraně moravské hranice.Jak svědčí samo jméno vesnice,osazena byla zprvu vojáky – lučištníky.Větší osídlení v těchto místech bývá spojováno s vojenskými výpravami českého krále Přemysla Otakara II. proti Uhrům. K pravděpodobně největší kolonizační vlně však došlo na přelomu 13. a 14. století za brumovských pánů Smila a Bočka z Kunštátu a to z jejich kunštátského panství. Hlavním posláním a zaměstnáním původních osadníků byla strážní a mýtná služba.

Zpočátku byla Střelná samostatným statkem,ale na počátku 16. století náležela již pod správu brumovského hradu.Součástí brumovského panství zůstala pak až do zániku patrimoniálního zřízení /1848/. Z nejvýznamnějších držitelů brumovského hradu jmenujme kromě pánů z Kunštátu zejména pány z Cimburka a pány z Lomnice,z pozdějších pak uherské magnáty Forgáče z Gýmeše a hrabata z Illesházy.

Autor návrhu znaku a praporu Střelné spojil mluvící znamení /střelu – šíp/ s křídlem z erbu pánů z Lomnice, významných držitelů brumovského panství i Střelné v 16.století./pro zajímavost uveďme,že orlí křídlo nosili v klenotu také páni z Kunštátu a orlici, prostřelenou šípem měli ve svém erbu nejvýznamnější pobělohorští vlastníci Brumova, hrabata Illesházy/. Heraldické lilie, umístěné v hlavě štítu i na listu praporu, jsou narážkou na patrocinium střelenského kostela, zasvěceného Panně Marii.

Miroslav Pavlů
heraldik


shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »