pharevaas.co

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí obec

Domů / Úřad obce / Povinné informace / Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí obec


Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí obec

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Věstník právních předpisů

Sbírka zákonů je v elektronické formě na Obecním úřadu Střelná.


shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »