pharevaas.co

FarnostKostel ve Střelné má zajímavou historii. Pod označením „Obřadní síň“ byl využíván jen při posledním rozloučení se zemřelými. Vysvěcen a vrácen svému církevnímu poslání byl teprve 22. srpna 1992. V tento den se proto každoročně koná pouť.

Většina občanů obce Střelná je římskokatolického vyznání.Obec spadala do roku 2009 pod farnost Lidečko,ale od 1.7.2009 rozhodnutím Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého spadá naše obec pod  farnost Francova Lhota. Jelikož je farní kostel poměrně vzdálen, usilovali občané o vybudování kostela ve Střelné. První možnost postavit kostel blíže se naskytla již v roce 1785, další v roce 1930 a později při stavbě trati Horní Lideč – Púchov. Přesto se až v roce 1950 podařilo vybudovat pouze hřbitov, i když se původně počítalo s tím, že bude postaven i kostel. Až teprve rok 1968 se stal pro tento kostel rozhodujícím. Základní kámen střelenského kostela Panny Marie Nanebevzaté byl položen v roce 1968, podařilo se jej posvětit a stavba se mohla v co nejkratší době rozjet. Přestože nebyly připraveny plány, naskytla se příznivá okolnost v tom, že stavbu kostela zahajoval také Lačnov a tyto plány měl již vyhotoveny. Tyto plány byly upraveny a na jejich základě se začalo se stavbou, která bylo dokončena v roce 1971. Po jeho dokončení nesměl být přes 20 let z politických a ideologických důvodů vysvěcen a nesl oficiální název „Obřadní síň“ – sloužil pouze při pohřbech. Teprve 22. srpna 1992 byl řádně vysvěcen pomocným biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou.

Dle stavitele tohoto kostela p. Jana Ptáčka z Val. Klobouk je tento kostel zajímavý tím, že z jedné rýny teče voda na Slovensko a z druhé zase na Moravu, protože kostel stojí přímo na vrcholu obce.

Pořad bohoslužeb ve farnosti

Pondělí

– (pouze mimořádně)

Úterý

16.00 hod. v zimě/ 17.00 hod.v létě ve Valašské Senici

Středa

16.30 hod.v zimě / 18.00 hod. v létě ve Francově Lhotě

Čtvrtek

7.30 hod. ve Francově Lhotě

Pátek

18.00 hod. v létě ve Francově Lhotě
15.00 hod v zimě ve Francově Lhotě
16.30 hod dětská mše svatá ve Střelné

Sobota

17.00 hod.v létě ve Valašské Senici
16.00 hod. v zimě ve Valašské Senici

Neděle

7.30 ranní mše sv. ve Francově Lhotě
9.00 hod. mše sv. ve Střelné
10.30 hod. hrubá mše sv. ve Francově Lhotě,

každou třetí neděli v měsíci dětská mše svatá

Kontakt

Farní úřad Francova Lhota
Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 149

Mgr. Stanislav Zatloukal
Telefon: +420 731 405 531
email: fafrancovalhota@ado.cz


Do farnosti Francova Lhota patří: Francova Lhota, Valašská Senice a Střelná.


shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »