pharevaas.co

Úhrady za poskytování informací

Domů / Úřad obce / Povinné informace / Úhrady za poskytování informací


Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kopírování na kopírovacích   strojích – černobílé kopie:
Formát A4 a menší jednostranně  1 Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně  2 Kč/dvojstrana
Formát A3 jednostranně  2 Kč/strana
Formát A3 oboustranně  4 Kč/dvojstrana
Kopírování na kopírovacích   strojích – barevné kopie:
Formát A4 a menší jednostranně  2 Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně  4 Kč/dvojstrana
Formát A3 jednostranně  4 Kč/strana
Formát A3 oboustranně  8 Kč/dvojstrana
Ceny   počítačových výstupů na tiskárnu (tisky) jsou stejné jako při kopírování –   pořízení výše uvedených listinných kopií.       
Skenování všech   dokumentů do velikosti formátu A3    0,50 Kč/strana
Kopírování na   technické nosiče dat:
kompaktní   disk (CD s papírovým obalem)    8 Kč/ks
DVD   (s papírovým obalem)  10 Kč/ks
Videozáznam   (DVD s papírovým obalem)  10 Kč/ks
Náklady na poštovní   služby ani balné se neúčtují.
 
Náklady   na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
osobní   náklady za každou započatou hodinu vyhledávání 200   Kč/hod/osoba
Licenční odměna:
Je-li   licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a   není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše   stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
  1. Výše sazeb jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  1. Náklady, které nepřesáhnou 100,- Kč, nejsou požadovány.
  2. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválilo zastupitelstvo obce Střelná,  dne 3. 4. 2017, usnesením č.

shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »