pharevaas.co

MS Tisůvek Střelná

Domů / Spolky a sdružení / MS Tisůvek Střelná


Myslivecký spolek Tisůvek Střelná

Myslivecký spolek (dále jen spolek) je samostatnou právní osobností, která sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě Střelná.

Hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a společný výkon práva myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Další činnosti spolku:

· Propagace myslivosti a ochrany přírody a zvyšování kulturního vyžití občanů v rámci mysliveckých tradic a obyčejů (myslivecké plesy, dětské dny, besedy s dětmi v MŠ, ZŠ aj.)

· Zvyšování odborné úrovně členů

· Výcvik, chov a používání lovecky upotřebitelných psů

· Praktická příprava uchazečů o první lovecký lístek

· Primární základní veterinární dozor

· Péče o majetek sdružení (chata, krmná a pozorovací zařízení)

Členem spolku může být osoba starší 18 let, v současné době činí počet členů ve spolku 13 osob. Jsme otevřeným spolkem a rádi přivítáme v našem kolektivu mladé, zapálené, učenlivé a pracovité občany především z obce Střelná. Náš spolek i přes různé změny v názvu má dlouholetou tradici již od dob první republiky a je postaven na poctivé práci především místních občanů.

Statutární zástupce

Karel Vašků
Střelná 105
tel. 737 762 792

email: karelvasku@seznam.cz

Myslivecký hospodář

Ing. Josef Žák
Střelná 222
tel. 724 523 835

e-mail: josef.zaking@tiscali.cz

Finanční hospodář

Ing. Miroslav Důbrava
Horní Lideč 220
tel. 737 514 881

e-mail: dubrava@volny.czshemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »