pharevaas.co

SDH Střelná

Domů / Spolky a sdružení / SDH Střelná


Historie hasičského sboru ve Střelné začíná roku 1920. V tomto roce byl sbor založen a počáteční stav činil 20 členů,starostou hasičů se stává p. František Vašků z č.p 27.Důvodem k založení byly časté požáry na obytných a hospodářských staveních v obci, které byly většinou dřevěné.

Téhož roku se stává prvním oficiálním zásahem střelenských hasičů požár stodoly u Františka Polácha č.p 108.Samotnou stodolu se sice zachránit nepodařilo,ale hasiči úspěšně uchránili před plameny sousední stavení a stodoly.

V r.1922 byla obecním zastupitelstvem zakoupena nová stříkačka za 21 000 Kč. O 37 let později nachází sbor  útočiště v nové hasičské zbrojnici,která je součástí budovy tehdejšího MNV.Tato budova prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2009 a nabízí střelenským hasičům plnohodnotné zázemí…

Největší požár v obci se stal roku 1982. Červený kohout napadl sklad slámy JZD ve Střelné. Na likvidaci požáru se podílelo 25 příslušníků SDH Střelná, na 120 příslušníků okolních požárních sborů a na 50 zaměstnanců JZD a dalších obětavých občanů naší vesnice. Likvidace byla prováděna 3 dny a 3 noci.

Z nedávné historie stojí za zmínku,že v r. 2010 bylo obnoveno soutěžní družstvo mužů, které jezdí na soutěže po okolí. Taktéž bylo založeno družstvo mladších žáků, které se později rozrostlo i o kategorii starších žáků a dorostenců. Největší aktivitu vykazuje družstvo mladších žáků, které je zapojeno i do celookresní ligy mladých hasičů a zpravidla se obsazuje místo v horní polovině pořadí. V témže roce nám obec Střelná zakoupila zánovní vozidlo VW transporter, které slouží k dopravě na soutěže i k zásahům.

Rok 2013 je ve znamení obměny vozidlového a technického parku SDH.Za pomoci dotace zlínského kraje a obce bylo zakoupeno zásahové vozidlo Ford Tranzit, které nahradilo dosluhující Avii. Dále jsme získali v rámci přespříhraniční spolupráce dotaci ve formě vybavení k zásahu (elektrocentrála, čerpadlo, vysoušeč,nové hadice a přilby k zásahu).

V roce 2014 sbor eviduje přes 50 členů, z toho je 18 členů do 15 let.

Sbor disponuje zásahovým automobilem Ford Tranzit, dopravním automobilem VW Transporter, čerpadlem PS 12 a 15, kalovým i ponorným čerpadlem, elektrocentrálou, vysoušečem zdiva atd.

K výjezdu je připravena  zásahová jednotka s velitelem Zbyňkem Pohůnkem.

Starostou je Tomáš Liška.

Pravidelně je pořádána soutěž v požárním útoku pro muže a ženy.Od r.2011 také soutěž pro mladší a starší žáky, která je zařazena i do okresní ligy mladých hasičů.

Mezi další aktivity hasičů ve Střelné patří zimní závody dětí ve sjezdu na bobech, fašanky, sběr železného šrotu a další podpora u ostatních akcí v obci.

Více informací a fotografií naleznete na stránkách: http://sdh-strelna.webnode.cz


shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »