TJ Sokol Střelná

Domů / Spolky a sdružení / TJ Sokol Střelná


Historie

míč    Žádná účinně prosperující organizace nemůže vzniknout pokud nejsou schopní lidé, kteří by ji obětavě a účinně vedli. Teprve v roce 1953 se u nás našlo několik sportovních nadšenců, kteří sice byli již letití, kterým však nescházel elán do práce. Zakládajícími členy Sokola byli tito občané: jako nejstarší byl Pohůnek František, č. 108 (41 let), Polách František č. 78 (30 let), Šerý Robert č. 85 (35 let), Pohůnek Vladimír č. 132, Polách Emil č. 1, Pěsničák Jan č. 166, Matocha Antonín č. 157, Vašků Josef č. 143 a Trčálek Josef, který byl prvním předsedou.

 

Hned první rok po založení TJ se mužstvo přihlásilo do oblastní soutěže okresu Valašské Klobouky a sehrálo 18 mistrovských zápasů. K těmto zápasům dojížděli hráči ještě samostatně na bicyklech. Z počátku nebyly ještě výsledky valné, jelikož nebylo trenéra. Později se hrávalo s takými mužstvy jako byl Šanov, Bylnice, Slavičín a Vlachovice. První výsledky se dostavily v roce 1956, kdy se mužstvo umístilo na 1. místě okresního přeboru III. třídy. Z finančních důvodů však zůstalo hrát i nadále v téže třídě a do II. třídy postoupil Tatran Lidečko. Zpočátku se hrálo na hřišti za vesnicí „Pod Kozincem.“ V roce 1961 bylo na žádost TJ SOKOL a doporučení rady MNV započato s budováním nového hřiště za zastávkou.

Čerpáno z knihy Střelná, kterou napsal tehdejší obecní kronikář pan Josef Matocha.
K 31. 12. 2012 měla TJ SOKOL Střelná, o. s. 163 členů, ve Fotbalové asociaci ČR je evidováno 65 členů.

Současné vedení TJ SOKOL Střelná, o. s.

Volební Valná hromada TJ SOKOL Střelná, o. s., konaná v roce 2012 zvolila na další pětileté období toto vedení TJ SOKOL Střelná, o. s.

  • Závrský Pavel, Střelná 130 – prezident
  • Makyna Jozef, Střelná 229 – viceprezident
  • Dorňák Tomáš, Střelná 161 – člen výkonného výboru
  • Krajča Marián, Střelná 52 – člen výkonného výboru
  • Valčík Josef, Střelná 234 – člen výkonného výboru

Revizní komise

  • Tomáš Dorňák, Střelná 161 – předseda
  • Jaroslav Brlica, Střelná 197 – člen
  • Jozef Makyna, Střelná 229 – člen

Priority organizace v roce 2016

  • Sportovní oblast –
  • Organizace tradiční akcí: dětský karneval, turnaj ve stolním tenisu, noční turnaj v nohejbalu, turnaj v malé kopané, utkání ve volejbalu

Muži

Soupiska mužstva dospělých pro jarní část sezóny

Josef Valčík, David Miček  (brankáři)

Dorňák Tomáš, Fojtů Lukáš, Makyna Jozef, Pukýš Martin, Daněk Michal, Krajča Vojtěch, Šerý Jaromír, Závrský Petr, Šimara Jiří, Žák Robin, Krajča Marián, Štrba Tomáš,

Na hostování byl uvolněn František Liška a Martin Janošík.  Naopak na hostování do konce sezóny přišli Josef Valčík z Poteče a Tomáš Štrba z Karviné.

Mladší žáci

Soupiska družstva mladších žáků pro jarní část sezóny

Pohůnek Samuel, Brlica Ondřej, Beňo Tomáš, Liška David, Trčálek František, Hrabica Martin, Kráčmar Petr, Krajča Petr, Juan Pablo Erazo Flores, Pohůnek Daniel, Liška Karel, Vyoralová Andrea, Kráčmarová Amálie, Dorňáková Tereza, Blahová Vendula, Šerá Marie, Lišková Anna


Translate »